TaxTree Explorer

Details for Leishmania donovani
NCBI 5661
Found 504 enzymes for Leishmania donovani
Synonyms
  1. Leishmania donovani Laveran et Mesnil, 1903
  2. Leishmania (Leishmania) donovani