TaxTree Explorer

Details for Pseudomonas aeruginosa
NCBI 287
Found 921 enzymes for Pseudomonas aeruginosa
Synonyms
 1. "Bacillus aeruginosus" (Schroeter 1872) Trevisan 1885
 2. "Bacillus pyocyaneus" (Zopf 1884) Flugge 1886
 3. "Bacterium aeruginosum" Cohn 1872
 4. "Bacterium aeruginosum" Schroeter 1872
 5. "Bacterium pyocyaneum" (Zopf 1884) Lehmann and Neumann 1896
 6. "Micrococcus pyocyaneus" Zopf 1884
 7. "Pseudomonas pyocyanea" (Zopf 1884) Migula 1895
 8. ATCC 10145
 9. ATCC 10145-U
 10. Bacillus aeruginosus
 11. Bacillus pyocyaneus
 12. Bacterium aeruginosum
 13. Bacterium pyocyaneum
 14. CCEB 481
 15. CCUG 28447
 16. CCUG 29297
 17. CCUG 551
 18. CFBP 2466
 19. CIP 100720
 20. DSM 50071
 21. IBCS 277
 22. IFO 12689
 23. JCM 5962
 24. LMG 1242
 25. Micrococcus pyocyaneus
 26. NBRC 12689
 27. NCCB 76039
 28. NCIB 8295
 29. NCIMB 8295
 30. NCTC 10332
 31. NRRL B-771
 32. Peudomonas aeruginosa
 33. Pseudomonas aeruginosa (Schroeter 1872) Migula 1900
 34. Pseudomonas polycolor
 35. Pseudomonas pyocyanea
 36. Pseudomonas sp. 2_1_26
 37. Pseudomonas sp. CRRI 93
 38. Pseudomonas sp. HSA1/2016
 39. Pseudomonas sp. NCIM 2036
 40. Pseudomonas sp. NCIM 2862
 41. Pseudomonas sp. RV3
 42. Pseudomonas sp. UFT2/2016
 43. RH 815
 44. VKM B-588
 45. bacterium ASFP-37
 46. bacterium ASFP-38
 47. bacterium ASFP-45
 48. bacterium ASFP-46
 49. bacterium ASFP-48
 50. bacterium CRM125
 51. probable synonym or variety: "Pseudomonas polycolor" Clara 1930
 52. LMG:1242
 53. NCIB:8295
 54. Pseudomonas sp. ACP_02
 55. Pseudomonas sp. PR_01
 56. Pseudomonas sp. PSE5
 57. ICPB 2523
 58. culture-collection:NRRL:B:771
 59. culture-collection:VKM:B:588