Reaction catalyzed by phenylacetaldehyde oxime monooxygenase (1.14.14.44), phenylacetaldoxime dehydratase (4.99.1.7) show all sequences for 4.99.1.7
=
+
H2O
(Z)-phenylacetaldehyde oxime
=
phenylacetonitrile
+
H2O