3.2.1.161: beta-apiosyl-beta-glucosidase

This is an abbreviated version, for detailed information about beta-apiosyl-beta-glucosidase, go to the full flat file.

Reaction

7-[beta-D-apiofuranosyl-(1->6)-beta-D-glucopyranosyloxy]isoflavonoid
+
H2O
=
a 7-hydroxyisoflavonoid
+
beta-D-apiofuranosyl-(1->6)-D-glucose

Synonyms

Dnbglu2, FH, furcatin hydrolase, isoflavonoid 7-O-apiosylglucosidase, isoflavonoid 7-O-beta-apiosyl-glucoside beta-glucosidase, isoflavonoid-7-O-beta[D-apiofuranosyl-(1->6)-beta-D-glucoside] disaccharidase

ECTree

     3 Hydrolases
         3.2 Glycosylases
             3.2.1 Glycosidases, i.e. enzymes that hydrolyse O- and S-glycosyl compounds
                3.2.1.161 beta-apiosyl-beta-glucosidase